Navigacija

Nove akreditacije u februaru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom februara meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dva kontrolna tela, dve laboratorije za ispitivanje i jednu medicinsku laboratoriju, odnosno niz odluka o dodeli akreditacije, održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija kontrolnim telima:

- Privredno društvo za trgovinu i usluge Con - lab doo Beograd-Novi Beograd, Milutina Milankovića 25, Novi Beograd

- JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin, Petefijeva 13, Zrenjanin

laboratorijama za ispitivanje:

- Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za fizičku hemiju, Mike Alasa 12-14, Beograd – Grocka

- „NRK INŽENJERING“ DOO, Vanđela Tome br. 19, Beograd

i medicinskoj laboratoriji:

- Zavod za javno zdravlje Subotica, Centar za mikrobiologiju, Zmaj Jovina 30, Subotica.

Sve detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.