Navigacija

Nove akreditacije u novembru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, Aleksandra Medvedeva 14

i laboratoriji za etaloniranje:

- Elektrotehnički institut DEC DOO Zrenjanin, Kej 2. Oktobra 13, Zrenjanin.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge ENERGOTEHNA DOO, Laboratorija za ispitivanje, Novi Sad, Kijevska 24.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.