Navigacija

Nove akreditacije u julu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom jula meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratorijima za ispitivanje:

- Naučno-tehnološki centar NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad, Direkcija za geologiju i razradu ležišta, Sektor za regionalnu geologiju i geološko istraživačke radove, Laboratorija Upstream, Novi Sad, Narodnog fronta 12
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Vračar, Laboratorija za ispitivanje, Beograd-Vračar, Metohijska 42, lokal 2.
- Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „ANTIPLAM“ DOO Beograd, Laboratorija za ispitivanje „ANTIPLAM“, Branka Momirova 21, 11210 Beograd – Krnjača.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za etaloniranje:

- DOO „AUDIO BM“ NOVI SAD, Novi Sad, Vuka Karadžića 1

i kontrolnom telu:

- Privredno društvo za transportne usluge, opravku i održavanje motornih vozila "AUTOTRANSPORT" DOO, Kostolac, Kontrolno telo „Autokontrol“, Nikole Tesle 19, 12208 Kostolac

kao i kontrolnim telima zbog prenosa akreditacije na pravnog sledbenika:

- ED Centar doo Kragujevac, ED Elektrođumadija Kragujevac, Kragujevac, Ulica Slobode broj 7
- ED Centar doo Kragujevac, ED Elektromorava Smederevo, Služba za kontrolu merila električne energije, Smederevo, Đalinačka 60
- Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo, Dimitrija Tucovića 5
- Elektrovojvodina doo, Služba za kontrolisanje merila električne energije, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100
- Privredno društvo za distribuciju električne energije „Jugoistok“ doo Niš, Centar za smanjivanje gubitaka, Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 46a.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.