Navigacija

Međunarodna konferencija o ispitivanju osposobljenosti 2015

Najave događaja

Obaveštavamo vas da će se peta Međunarodna konferencija o ispitivanju osposobljenosti (International Proficiency Testing Conference 2015) održati u periodu od (15.)16. do 18. septembra 2015. godine u Temišvaru, Rumunija.

Tokom Konferencije, čiji moto glasi „Nema nauke bez merenja, kvaliteta bez ispitivanja ni globalnog tržišta bez standarda”, polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u diskusijama i razmene iskustva sa predstavnicima univerziteta, inženjerima, PT provajderima, rukovodiocima laboratorija, kao i da učestvuju u radu radnih grupa i u obukama.

Konferenciju organizuje CEPROCIM SA, Bukurešt (Research, Consulting and Process Development in the binder field) i Udruženje PT provajdera (Association of Proficiency Testing Providers, AFSIC) u saradnji sa “POLITEHNICA”-om, Univerzitet u Temišvaru.

Tokom konferencije će biti obrađene sledeće teme:

•    PT šeme
•    Referentni materijali i ispitivanje osposobljenosti
•    Validacija metoda ispitivanja i ispitivanje osposobljenosti
•    Merna nesigurnost i ispitivanje osposobljenosti
•    Interna kontrola kvaliteta i ispitivanje osposobljenosti
•    Metrologija, sledivost i ispitivanje osposobljenosti
•    Akreditacija i učešće u ispitivanju osposobljenosti
•    Razvoj metoda ispitivanja u laboratorijama za ispitivanje

Prvi rok za prijavu je 30. januar 2015. godine do kada je potrebno i dostaviti apstrakte radova koji će biti izloženi tokom Konferencije.

Za više informacija posetite http://www.pt-conf.org/index.php/default/