Navigacija

Obuka: tumačenje zahteva nove verzije standarda SRPS EN ISO 15189:2014

Najave događaja

Institut za standardizaciju Srbije prvi put organizuje kurs posvećen tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014 koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija.

Kurs je namenjen rukovodstvu akreditovanih medicinskih laboratorija (prema SRPS EN ISO 15189:2008) i medicinskih laboratorija, koje uvode sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014, ili zaposlenima u laboratoriji koji su uključeni u njegovu implementaciju, održavanje i stalno poboljšavanje, predstavnicima rukovodstva za kvalitet, rukovodiocima laboratorija, kao i internim proveravačima.

Učesnici će imati priliku da, uz konkretne primere za ispunjenje najbitnijih zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014 u formi grupnih vežbi, praktično primene stečeno znanje.

Predavači su iskusni eksperti u oblasti akreditacije medicinskih laboratorija i članovi Komisije za standarde i srodne dokumente (KS Z212, Medicinska sredstva za dijagnostiku in vitro).

Naknada za učešće na kursu iznosi 12.350,00 dinara i uključuje: materijal za kurs, standard SRPS EN ISO 15189:2014 (sr), potvrdu o pohađanju i osveženje za vreme pauze.

Rok za prijavu je 19. maj 2015. godine.

Za više informacija posetite: http://www.iss.rs/rs