Navigacija

Nove akreditacije u februaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom februara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd. 

Dodeljena je akreditacija kontrolnim telima:

-VSS CONTROL d.o.o., za kontrolu liftova, dizalica i samohodnih mašina, Novi Sad

-TRCpro d.o.o. (Tehnički razvojni centar), Kontrolno telo, Petrovaradin.

Akreditacija je ukinuta kontrolnim telima:

-Institut „Kirilo Savić“ AD Beograd

- SAYBOLT PAN ADRIATICA , Novi Sad.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.