Navigacija

Predstavnici ATS-a posetili IARM

Saradnja

U periodu od 28. do 30. januara 2015. godine predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) posetili su Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) u skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti akreditacije koji je sa IARM-om prvi put potpisan 2005. godine, odnosno obnovljen 2008. godine. Ovaj Sporazum ima za cilj obezbeđivanje stalne saradnje radi harmonizacije procesa akreditacije uz aktivno učešće akreditacionih tela u razvoju i unapređenju procesa akreditacije u obe države.

Tokom posete su razmatrana pitanja od zajedničkog interesa za razvoj sistema akreditacije u obe države, a uzimajući u obzir poštovanje principa i normi koje su usvojile evropske i međunarodne organizacije za akreditaciju (EA, ILAC i IAF). Takođe je potvrđeno da će dosadašnja saradnja biti nastavljena kroz aktivnosti zajedničkog organizovanja seminara i konferencija, uzajamnog obučavanja kadrova, razmene ocenjivača i tehničkih eksperata i zajedničkog učestvovanja organizacija u međulaboratorijskim poređenjima i PT programima.

Sastanku su ispred ATS-a prisustvovale Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, i Bojana Jović, stručni saradnik za pravne poslove.