Navigacija

Nove akreditacije u januaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- TOP-GAS oprema pod pritiskom d.o.o., Ogranak Laboratorija za ispitivanje, Beograd

- Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju, Novi Sad

i kontrolnim telima:

- Preduzeće za merenje, inženjering i servis MERIS d.o.o., Beograd

- TUV RHEILAND DOO, Beograd.

Akreditacija je ukinuta:

- kontrolnom telu Metal-Inspekt DOO Beograd i

- laboratoriji za ispitivanje Preduzeće za izgradnju, promet i usluge u delatnosti tečnog naftnog gasa i prirodnog gasa „TOP GAS“ d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Beograd (na sopstveni zahtev).

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.