Navigacija

Nova sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS) je na svojoj 2. sednici, održanoj  1. decembra 2014. godine, shodno članu 16. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije dao saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Akreditacionom telu Srbije i doneo Odluku o kriterijumima za utvrđivanje visine zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Akreditacionom telu Srbije.

Shodno članu 17. Statuta Akreditacionog tela Srbije, prema kojem, između ostalog, Upravni odbor daje saglasnost o sklapanju bilateralne i multilateralne saradnje sa drugim akreditacionim telima, odnosno regionalnim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju, Upravni odbor je dao saglasnost na sklapanje Sporazuma o saradnji u oblasti akreditacije između Slovenačkog akreditacionog tela i Akreditacionog tela Srbije.

Upravni odbor je imenovao i nove članove Saveta za akreditaciju i to: Ljubišu Dimitrijevića, iz Privredne komore Srbije, kao predstavnika privrednih društava, preduzetnika, komora i slično, i Goluba Ćirkovića, iz Preduzeća za proizvodnju guma Tigar Pirot, menadžera za specijalne projekte iz oblasti kvaliteta, kao predstavnika udruženja proizvođača.