Navigacija

ATS potpisao nove sporazume o saradnji u oblasti akreditacije

Aktuelnosti

Milica Lukešević, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije (ATS), i Jasna Stojanović, pomoćnik direktora ATS-a za međunarodnu saradnju, su prisustvovale 34. zasedanju Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) koje je održano 19. i 20. novembra 2014. godine u Hagu, Holandija, kada je potpisan sporazum o saradnji u oblasti akreditacije između ATS-a i Slovačkog akreditacionog tela (SNAS). Sporazum je u ime ATS-a potpisala Milica Lukešević, dok je Martin Senčák, direktor SNAS-a, potpisao sporazum u ime SNAS-a.


Milica Lukešević (ATS) i Martin Senčák (SNAS)

ATS je takođe potpisao sporazum o saradnji u oblasti akreditacije sa Slovenačkim akreditacionim telom (SA). Svečano potpisivanje je realizovano tokom proslave Dana akreditacije u Republici Sloveniji koje je održano 3. decembra 2014. godine u Brdu pri Kranju. Sporazum je u ime ATS-a potpisala Milica Lukešević, dok je dr Boštjan Godec, direktor SA, potpisao sporazum u ime SA.


dr Boštjan Godec (SA) i Milica Lukešević (ATS)
 

Potpisivanje ovih sporazuma o saradnji u oblasti akreditacije je formalna potvrda dugogodišnje saradnje između ATS-a i navedenih akreditacionih tela.

Cilj ovog sporazuma je obezbeđivanje stalne saradnje između akreditacionih tela radi harmonizacije procesa akreditacije u regionu, a uz aktivno učešće akreditacionih tela u razvoju i unapređenju procesa akreditacije u predmetnim državama.