Navigacija

Održana obuka iz oblasti organske proizvodnje

Aktuelnosti

U Berlinu je u periodu od 19. do 20. juna 2014. godine organizovana obuka u organizaciji Nemačkog akreditacionog tela (DakkS) pod nazivom „DAkkS Assessor Training „Part E” For assessors for the scope organic production according to EN 45011/ISO-Guide 65 and ISO/IEC-Guide 17065 Effective accreditation: Towards organic integrity!“ na kojoj su učestvovali predstavnici pojedinih akreditacionih tela članica EA (Nemačke, Italije, Velike Britanije, Irske, Švajcarske, Švedske, Poljske, Slovačke, Rumunije, Turske, Makedonije i Republike Srbije), Evropske komisije (DG AGRI i DG SANCO) i IOAS-a.

Glavne teme obuke su obuhvatile sledeće:

- dobra praksa i mesta za dalja poboljšanja u Izveštajima o ocenjivanju sertifikacionih tela iz „trećih zemalja“ (u oblasti organske proizvodnje to znači svaka zemlja van EU);

- razmatranje pitanja koja se odnose na rešenja koja doprinose integritetu organske proizvodnje;

- prezentacija pristupa prilikom nadzora od strane DG SANCO;

- prezentacija iskustava u dosadašnjoj primeni smernice EA 3/12M - EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification.

Tokom obuke učesnici su razmenjivali iskustva stečena tokom ocenjivanja sertifikacionih tela, koja realizuju ocenu usaglašenosti organske proizvodnje po evropskim propisima u „trećim zemljama“, kao i iskustva i očekivanja od strane predstavnika Evropske komisije sa naročitim osvrtom na uočene probleme u praksi. Tokom rada u grupama su ujednačavani stavovi po pitanju pristupa ocenjivača akreditacionih tela tokom ocenjivanja sertifikacionih tela.


Učesnici obuke