Navigacija

Nove akreditacije u maju 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju i ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- Bezbednost na radu i zaštita od požara d.o.o., Senta, Tehnička laboratorija, Senta

kontrolnom telu:

- Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, d.o.o , Beograd.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- TERMOELEKTRO DOO, Sektor Kvalitet, Laboratorija Armatura, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.