Navigacija

Godišnji seminar za akreditovana TOU, 2. jun 2014. godine

Seminar u Sava centru

Godišnji seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) na temu „Multilateralni sporazumi – pasoš za međunarodnu trgovinu“, koji Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno organizuje u Centru „Sava“, održan je 2. juna 2014. godine.

 

 

Seminar je okupio predstavnike resornih ministarstava, privrednih društava, Udruženja akreditovanih TOU i predstavnike akreditovanih TOU. Učesnicima su predstavljene novine vezane, pre svega, za formalno potpisivanje novog EA MLA sporazuma koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Potpisivanjem ovog sporazuma ATS se svrstao među prve domaće institucije čiji je rad usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, ali i priznat od strane relevantnih evropskih institucija.

Seminar je otvorila mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a, koja se posebno osvrnula na značaj EA MLA sporazuma za celokupnu privredu Republike Srbije i istakla koliko je važna saradnja ATS-a sa Udruženjem akreditovanih TOU za razvoj sistema akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji.


mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a

Nakon Snježane Pupavac skupu se obratio Frejk Janmat (Freek Janmaat), šef Sektora za evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, koji je prisutne pozdravio u duhu motoa EA „jednom akreditovano, svuda prihvaćeno“, budući da je ATS vredno radio kako bi proširio obim prethodno potpisanog EA MLA sporazuma. Ovom prilikom je obavestio prisutne o sredstvima koje je Evropska unija izdvojila u okviru pretpristupne pomoći (IPA 2013) za razvoj infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, posebno ako se uzme u obzir kupovina laboratorijske opreme i implementacija novog „twinning“ projekta koji za cilj ima unapređenje rada TOU.


Frejk Janmat, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Helmut Mairhofer (Helmut Mairhofer), rukovodilac komponente za inovacije i infrastrukturu kvaliteta GIZ/ACCESS programa za razvoj privatnog sektora u Srbiji, je rekao da je saradnja ATS-a sa resornim ministarstvom, odnosno Ministarstvom privrede, i drugim ministarstvima ključna budući da je podrška države neophodna za dalji razvoj ove oblasti koja je od izuzetnog značaja za razvoj srpske privrede i povećanje konkurentnosti.


Helmut Mairhofer, GIZ/ACCESS program

U svom izlaganju mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), je istakla koliko je važno da se akreditacija i metrologija zajedno razvijaju i koliko je važno da DMDM i ATS nastave i unaprede svoju saradnju.


mr Vida Živković, direktor DMDM-a

Mr Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju Srbije (ISS), je ATS-u poželeo da nastavi dalje da unapređuje sistem akreditacije u Republici Srbiji budući je potpisivanje EA MLA sporazuma veliki uspeh kako za ATS tako i za našu privredu.


mr Ivan Krstić, direktor ISS-a

U ime Privredne komore Srbije (PKS) prisutnima se obratio mr Dušan Stokić, sekretar Odbora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, i naznačio koliko je važno da PKS sarađuje sa Ministarstvom privrede i ATS-om. Budući da Republiku Srbiju očekuju tzv. „eksplanatorni“ i „bilateralni“ skrining po svim pregovaračkim grupama na putu ka članstvu u EU, mr Stokić je istakao da su predstavnici PKS-a uključeni u 29 pregovaračkih grupa što je jako važno za našu privredu.


mr Dušan Stokić, PKS

Na kraju uvodnog dela prisutnima se obratila i mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MP koja je čestitala svim zaposlenima ATS-a na postignutom uspehu i istakla značaj potpisanog EA MLA sporazuma, a zatim i zvanično otvorila seminar predavanjem na temu „Slobodno kretanje roba u Republici Srbiji“. Tokom predavanja je posebno istakla značaj preuzimanja direktiva i uredbi EU, kao i da je do sada preuzeto 14 direktiva, a da će petnaesta, koja se odnosi na kristalno staklo, biti preuzeta u toku 2014. godine. Sektor za infrastrukturu kvaliteta redovno ažurira spiskove srpskih standarda čija primena obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti proizvoda, a izrađeni su i objavljeni vodiči za privrednike o primeni Pravilnika za LVD, EMC, mašine, liftove, LZO, tekstil i obuću. Ministarstvo privrede primenjuje potpisani Protokol o saradnji između MP, Tržišne inspekcije i Uprave carina radi efikasne primene novih tehničkih propisa, a sproveden je i veliki broj seminara u cilju edukacije privrede kada je reč o primeni novih tehničkih propisa. Potrebno je istaći da je ostvaren napredak u svim institucijama infrastrukture kvaliteta (IK) budući da je cilj Strategije unapređenja IK 2014-2020 uravnotežen razvoj svih komponenti IK (standardizacija, akreditacija, metrologija, ocenjivanje usaglašenosti), tj. stabilan i održiv sistem IK usklađen sa potrebama i planovima razvoja industrije Srbije. Kada je reč o procesu pridruživanja EU potrebno je naglasiti da ozbiljan izazov predstavljaju proizvodi za koje tehnički propisi nisu ujednačeni – harmonizovani na nivou EU (tzv. neharmonizovano područje). Ova oblast obuhvata veliki broj proizvoda (npr. dečija igrališta – zabavni parkovi, predmeti od dragocenih metala, veliki broj vrsta merila –harmonizovano je samo oko 10% vrsta merila), a propisi iz ove oblasti se prijavljuju (notifikuju) Evropskoj komisiji i za njih je neophodno potvrditi da ne stvaraju nepotrebne prepreke u trgovini. Mr Popović je objasnila da su, u postupku predstojećih pregovora sa EU, struktura i obim Pregovaračke grupe 1, PG1, (čiji je akreditacija sastavni deo) najkompleksniji od svih 35 poglavlja pravne tekovine EU (EU Acquis) budući da obuhvata preko 80% pravnih tekovina EU koje se moraju preuzeti (preko 2600 propisa –neophodna je potpuna harmonizacija). Inače, PG1 je organizovana u 17 podgrupa u skladu sa predlogom kolega iz Hrvatske koji su članovima PG1 preneli svoja iskustva budući da su angažovani u okviru GIZ projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“. Na kraju je istakla da je u toku priprema i stručna analiza pitanja koja će biti postavljena Evropskoj komisiji na eksplanatornom skriningu (preko 100 pitanja), koji je zakazan za jun 2014. godine, i izrada prezentacija za bilateralni skrining koji će se održati u septembru 2014. godine.


mr Jelena Popović, MP

Tokom izlaganja svoje prezentacije „Multilateralni sporazumi – pasoš za međunarodnu trgovinu“ v.d. direktora ATS-a, Jasna Stojanović, je upoznala prisutne sa istorijatom članstva ATS-a u EA, Međunarodnom forumu za akreditaciju (IAF) i Međunarodnoj organizaciji za akreditaciju laboratorija (ILAC) i istakla mesto ATS-a u svetskoj mreži akreditacije i načine priznavanja isprava o usaglašenosti. Tokom predavanja su predstavljene i nove oblasti delovanja ATS-a (akreditacija „provajdera“ za PT šeme i međulaboratorijska poređenja prema SRPS ISO/IEC 17043, akreditacija TOU u oblasti LZO, akreditacija TOU u oblasti forenzike, akreditacija TOU u oblasti pravilnika ATEX, akreditacija TOU u skladu sa pravilnikom MID; akreditacija TOU u skladu sa pravilnikom NAWI), kao i aktivnosti vezane za prelazak na nove verzije standarda (ISO/IEC 17024:2012, ISO/IEC 17065:2012 i ISO15189:2012) u skladu sa međunarodnim rokovima. ATS je radio na jačanju kompetentnosti svojih zaposlenih i eksterno angažovanih ocenjivača i eksperata, ali je i dobio značajnu pomoć od eksperata GIZ programa „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“, regionalnog PTB projekta „Promocija regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti infrastrukture kvaliteta“, regionalnog projekta IPA 2011 „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“, koji je započeo u avgustu 2011. godine i završava se u junu 2014. godine, „twinning“ projekta EU „Creation of a Monitoring, Reporting and Verification System for the Successful Implementation of EU Emissions Trading System“ i projekta EU „Law enforcement in the field of industrial pollution control, prevention of chemical accidents and establishing the EMAS system“.


Jasna Stojanović, ATS, i Ljubiša Dimitrijević, sekretar Udruženja akreditovanih TOU

Takođe je naglašen značaj intenzivne saradnje sa akreditacionim telima u regionu (ATCG, BATA, IARM i HAA), kao i sa nacionalnim ustanovama infrastrukture kvaliteta (DMDM i ISS). Istaknuto je da je ATS učestvovao i u radu Odbora Udruženja akreditovanih TOU koje je osnovano pri Privrednoj komori Srbije u junu 2013. godine.     

Biljana Tomić, načenik Odeljenja za pravne i opšte poslove, ATS, održala je predavanje na temu „Rešavanje žalbi: proces koji sprovodi ATS“ tokom kojeg je objasnila da je ATS, kao i sva druga akreditaciona tela, u obavezi da uspostavi proceduru za razmatranje žalbi, koje TOU podnose, i da je, u skladu sa tim, ATS doneo svoju proceduru za rešavanje prigovora i žalbi (ATS-PR16). Učesnici su bili u prilici da čuju koje su to nepovoljne odluke zbog kojih TOU mogu da podnesu žalbu ATS-u (odbijanje prihvatanja prijave za akreditaciju; odbijanje da se nastavi ocenjivanje; promene u obimu akreditacije; odluke da se odbije, smanji, suspenduje ili ukine akreditacija; bilo koja druga mera koja sprečava sticanje akreditacije) o kojoj je Komisija za žalbe dužna da odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. Članovi Komisije treba da budu kompetentni i nezavisni u odnosu na predmet žalbe i ne smeju biti osobe koje su neposredno ili posredno bile uključene ili povezane sa aktivnostima koje su predmet žalbe. Analizom podnetih žalbi u periodu od 2010. do 2013. godine utvrđeno je da je većina žalbi bila neosnovana, kao i da se većina žalbi odnosila na primenu dokumenta ATS-PA02, neučešće ili nezadovoljavajuće učešće u PT šemama. Ohrabrujuće je to što je 10 TOU dostavilo dokaze o zadovoljavajućem učešću u PT šemama nakon čega je ATS doneo odluke o proširenju obima akreditacije.


Biljana Tomić, ATS

Pored postupka rešavanja žalbi bilo je potrebno objasniti i postupak rešavanja prigovora nakon čega je dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora za akreditaciju, ATS, održao prezentaciju „Rešavanje prigovora: proces koji sprovodi ATS“. Prigovori se mogu odnositi na postupak rada ATS-a, koji uključuje i postupak rada zaposlenih u ATS-u i eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata, kao i prigovore na rad akreditovanih TOU. Direktor ATS-a vrši preispitivanje prigovora i formira Komisiju za rešavanje prigovora. Razmatranjem i rešavanjem prigovora, ATS dolazi i do saznanja koja koristi za poboljšanje sopstvenog sistema menadžmenta. Kao posledicu rešavanja prigovora ATS može preduzeti određene mere koje se mogu odnositi na ATS, eksterno angažovane ocenjivače/tehničke eksperte i akreditovana TOU. Analizom prigovora je utvrđeno da se većina prigovora odnosila na rad TOU, a da je manji deo bio upućen na rad ATS-a, odnosno menadžere predmeta akreditacije i ocenjivače. Broj opravdanih i neopravdanih prigovora je u periodu od 2010. do 2012. godine bio približan, dok je u 2013. godini bilo samo 20% opravdanih prigovora. Kao i u slučaju žalbi, osnovani i opravdani prigovori ukazuju na poremećaje u radu kako TOU tako i ATS-a i predstavljaju osnov za preduzimanje aktivnosti u otklanjanju istih budući da koriste kontinuiranom unapređenju rada TOU i ATS-a.


dr Bratislav Milošević, ATS

Ljiljana Markićević, načelnik Odeljenja za akreditaciju laboratorija, ATS, održala je predavanje na temu „Zahtevi referentnog standarda na koje treba obratiti posebnu pažnju (SPRS ISO/IEC 17025)“ tokom kojeg su prikazana iskustva u primeni ovog standarda u smislu najčešćih problema koji su uočeni tokom ocenjivanja i moguća rešenja pomenutih problema. Ono što je od izuzetne važnosti je da najviše rukovodstvo mora biti odgovorno za odluke o politici, obezbeđenje resursa i pružanje sredstava za implementaciju i održavanje sistema menadžmenta uz stalnu posvećenost njegovom poboljšanju, razvoju i unapređenju. Laboratorija mora stalno da poboljšava efektivnost svog sistema menadžmenta primenom politike kvaliteta, ciljeva kvaliteta, rezultata provera, analize podataka, korektivnih i preventivnih mera, preispitivanja od strane rukovodstva, kao i da sprovodi interne provere koje obavlja obučeno i kvalifikovano osoblje. Istaknuto je da se prednost mora dati korišćenju standardnih metoda koje su objavljene u međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim standardima. Na kraju, svi zahtevi standarda se moraju ispuniti na najbolji mogući način pri čemu se mora voditi računa da sistem bude primeren i odgovarajući za područje delatnosti laboratorije, efikasan, funkcionalan i optimalan za korišćenje.


Ljiljana Markićević, ATS

Dr Ljubinka Gligić, viši savetnik za poslove akreditacije, ATS,  je održala predavanje na temu „U kom pravcu započeti aktivnosti u postupku usaglašavanja sa zahtevima SRPS EN ISO 15189:2014“ i obavestila prisutne da je prelazni period za primenu novog izdanja standarda EN ISO 15189 (EN ISO 15189:2012) 1. mart 2016. godine kada će prestati da važe akreditacije dodeljene prema prethodnom izdanju standarda. Usluge laboratorije moraju da zadovoljavaju potrebe pacijenata i celokupnog kliničkog osoblja odgovornog za negu pacijenata. Posebna pažnja je bila posvećena zahtevima, koji se odnose na menadžment, i tehničkim zahtevima koji se odnose na procese pre ispitivanja, procese ispitivanja i procese posle ispitivanja. Dr Gligić je takođe objasnila pojam „referalne laboratorije“ budući da ga je potrebno razlikovati od pojma „referentne laboratorije“. Ono što je karakteristično za standard SRPS EN ISO 15189:2014 je etičko ponašanje (poštovanje dostojanstva, privatnosti i nezavisnosti pacijenta) pri čemu treba voditi računa o potencijalnim konfliktima, procedurama postupanja sa humanim uzorcima, tkivom i ostacima u skladu sa relevantnim zakonskim zahtevima (Vodiči dobre laboratorijske i kliničke prakse) i o održavnju poverljivosti informacija.


dr Ljubinka Gligić, ATS

Mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora, ATS, je održala predavanje na temu „Pretnje po nepristrasnost: zahtevi koji stvaraju problem (SPRS ISO/IEC 17020:2012)“  i na samom početku objasnila pojmove „nepristrasan“ i „nezavisan“ koji su od suštinskog značaja za rad kontrolnih tela (KT). KT mora stalno da identifikuje rizike po svoju nepristrasnost i mora da bude sposobno da pokaže kako otklanja ili svodi na najmanju moguću meru takve rizike (ostali zadaci organizacije i osoblja, vlasništvo, ugovori, aranžmani sa podugovaračima). U tom smislu je obavestila učesnike da je Akreditaciono telo Srbije (ATS), u saradnji sa privremenim tehničkim komitetima za kontrolna i sertifikaciona tela, izradilo dokument pod nazivom „Opšta načela nepristrasnosti”. Ono što se ističe je pretnja od sopstvenih interesa kontrolnog tela i provere sopstvenog rada, jer je uočen direktni ili indirektni interes za klijenta, preterana zavisnost od naknada koje plaća klijent, strah od gubitka klijenta, veza između plata i broja/rezultata ugovorenih poslova, prisan odnos sa klijentom ili da klijenti mogu da vrše pritisak ili prete. Zaključak je da kontrolna tela mogu da postignu prihvatljiv nivo nepristrasnosti ako identifikuju rizike, utvrde mere i svedu rizike na minimum.


mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

Ljubica Živanić, načelnik Odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela, ATS, se tokom svog predavanja „Struktura sertifikacionog tela: zahtevi u vezi sa organizacijom rada (SPRS ISO/IEC 17065:2013)“ osvrnula na pravnu odgovornost, mehanizam za očuvanje nepristrasnosti, vrednovanje, preispitivanje i odlučivanje o sertifikaciji, rešavanje žalbi i prigovora, sprovođenje nadzora, obaveze sertifikacionog tela (ST) u slučaju prestanka, smanjenja, suspenzije ili povlačenja sertifikacije. Naglašeno je šta sertifikacionom telu nije dozvoljeno, a sâma organizaciona struktura ST mora biti dokumentovana – prikazane dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja rukovodstva i drugog sertifikacionog osoblja i svake komisije. Kada sertifikaciono telo predstavlja određeni deo pravnog entiteta, tada struktura mora da obuhvata liniju ovlašćenja i vezu sa drugim delovima istog pravnog entiteta. U slučaju da je sertifikacija prestala ili smanjena, ST mora da: preduzme mere specificirane šemom sertifikacije, da učini sve neophodne izmene zvaničnih dokumenata sertifikacije, javnih informacija, ovlašćenja za korišćenje znakova, itd. U slučaju kada je sertifikacija suspendovana, osobe moraju biti kompetentne po svom znanju i razumevanju svih aspekata postupanja sa suspendovanim sertifikacijama.


Ljubica Živanić, ATS

Jovana Zečević, viši savetnik za poslove akreditacije, ATS, održala je predavanje na temu „Kompetentnost proveravača: novina koja donosi kvalitet više (SPRS ISO/IEC 17021:2011)“ kada je objasnila da je neophodno da budu utvrđeni kriterijumi za kompetentnost za funkcije navedene u normativnom prilogu A standarda, kao i sve ostale funkcije uključene u postupak sertifikacije. Specifični kriterijumi za kompetentnost dati su u: SRPS ISO/TS 22003:2010 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane, SRPS ISO/IEC TS 17021 - 2:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 2: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom, SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 3: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom. ATS će u narednom periodu preduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju usaglašavanja postupka ocenjivanja sertifikacionih tela prema zahtevima SRPS ISO/IEC TS 17021 - 2:2013, a obavezna primena počinje od 2. maja 2015. godine. ATS će ocenjivanje primene zahteva ove tehničke specifikacije započeti 1. oktobra 2014. godine.


Jovana Zečević, ATS

Poslednje predavanje na temu „Prihvatljivost šema sertifikacije: važan aspekt delovanja na tržištu (SPRS ISO/IEC 17065:2013 i SPRS ISO/IEC 17024:2012)“ su održale Ljubica Živanić i mr Natalija Jovičić Zarić. Na samom početku su navedeni obavezni elementi šeme sertifikacije i način validacije šeme sertifikacije kada je istaknuto da standard SRPS ISO/IEC 17065 ne postavlja zahteve za šeme i način njihovog razvoja i da nije namenjen ograničavanju uloge ili izbora vlasnika šeme, pri čemu zahtevi šema ne treba da budu u suprotnosti ili da isključuju bilo koji od zahteva ovog međunarodnog standarda. Opšte uputstvo za razvoj šema dato je u ISO/IEC 17067 u kombinaciji sa ISO/IEC Guide 28 i ISO/IEC Guide 53. Standard SRPS ISO/IEC 17065 definiše da u šemi moraju biti utvrđene sertifikacione aktivnosti i da moraju biti jasno specificirani zahtevi za proizvod/proces/usluge. Šema sertifikacije mora jasno da opiše zahtevanu kompetentnost, mora da obuhvati predmet i područje sertifikacije, a zahtevi kompetentnosti, koji se ocenjuju, moraju biti jasno opisani i opis zahteva mora biti jasan ciljnoj grupi, dok zahtevi za kompetentnost moraju biti zasnovani na jasnom opisu i analizi opisa poslova i zadataka, uspostavljanje načina na koji se ocenjuje kompetentnost. Takođe je navedeno da šema mora opisati način na koji se obavlja nadzor i resertifikacija, pri čemu sertifikat mora biti u skladu sa ocenjivanjem koje je sprovedeno. Uslovi za održavanje i razlozi za suspenziju ili povlačenje sertifikata moraju biti definisani, a ukoliko se koristi znak sertifikacije, moraju se primeniti zahtevi ISO/IEC 17030.


Učesnici seminara