Navigacija

Program seminara za akreditovana TOU - 2. jun 2014. godine

Seminar u Sava centru

Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno organizuje jednodnevni seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“ pod nazivom „Multilateralni sporazumi – pasoš za međunarodnu trgovinu“. Takođe će ovo biti prilika da zajedno proslavimo i Međunarodni dan akreditacije (9. jun), koji se ove godine proslavlja pod sloganom „Akreditacija nam omogućava bezbedno snabdevanje energijom“, kao i Dan akreditacije u Republici Srbiji (28. jun).

Seminar će se održati u ponedeljak, 2. juna 2014. godine, u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova, u Sali 1 u prizemlju objekta A. Prijavljivanje na pultu u holu „Centra Sava“ ispred Sale 1 može se obaviti od 9.30 do 9.55 časova.

Molimo akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da svoje prisustvo najave Jelici Braunović do petka 23. maja 2014. godine na sledeću e-mail adresu: jelica.braunovic@ats.rs (tel. 011 3130373, faks: 011 3130374).

Program seminara:

09:30–09:55 Prijavljivanje u holu centra „Sava“ ispred sale 1 objekta A

10:00–10:30 Pozdravna reč i otvaranje seminara

10:30–11:00 Najnoviji izazovi za Sektor za infrastrukturu kvaliteta – mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MP

11:00–11:30  Multilateralni sporazumi – pasoš za međunarodnu trgovinuJasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a

11:30–11:45 Rešavanje žalbi: proces koji sprovodi ATSBiljana Tomić, ATS

11:45–12:00 Rešavanje prigovora: proces koji sprovodi ATS – dr Bratislav Milošević, ATS

12:00–12:30 Pauza

12:30–13:00 Zahtevi referentnog standarda na koje treba obratiti posebnu pažnju (SPRS ISO/IEC 17025) Ljiljana Markićević, ATS

13:00–13:30 U kom pravcu započeti aktivnosti u postupku usaglašavanja sa zahtevima SRPS EN ISO15189:2014 – dr Ljubinka Gligić, ATS

13:30–14:00 Pretnje po nepristrasnost – zahtevi koji stvaraju problem (SPRS ISO/IEC 17020:2012) – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

14:00–15:00 Pauza

15:00–15:30 Struktura sertifikacionog tela – zahtevi u vezi sa organizacijom rada  (SPRS ISO/IEC 17065:2013)Ljubica Živanić, ATS

15:30–16.00 Kompetentnost proveravača – novina koja donosi kvalitet više (SPRS ISO/IEC 17021:2011) Jovana Zečević, ATS

16:00–16.30 Prihvatljivost šema sertifikacije – važan aspekt delovanja na tržištu  (SPRS ISO/IEC 17065:2013 i (SPRS ISO/IEC 17024:2012)Ljubica Živanić, ATS, i mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

16:30–17:00 Diskusija