Navigacija

Održan 11. sastanak Horizontalnog komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

11. sastanak Horizontalnog komiteta (EA NNS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je održan u Briselu, Belgija, u periodu od 18. do 19. marta 2014. godine.

Osnovne teme sastanka su bile sledeće:

-    potvrđivanje akreditacije u skladu sa zahtevom t. 7.11.6 standarda ISO/IEC 17011;

-  nacrt smernica za nadzorna i ponovna ocenjivanja uz dogovor u vezi neophodnog sadržaja istog i    definisanje pojma „ciklus akreditacije“;

-    benchmarking aktivnosti i način realizacije istih;

-    akreditacija uzorkovanja kao samostalne aktivnosti;

-    upotreba znaka akreditacije na izveštajima, odnosno sertifikatima koje izdaju notifikovana tela;

-  finalni nacrt dokumenta EA-1/22, EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Members;

-    finalni nacrt revizije EA-2/17, EA Guidance on Accreditation for Notification Purposes.

Sastanku je, ispred Akreditacionog tela Srbije, prisustvovala mr Natalija Jovičić Zarić.