Navigacija

ATS održao predavanje za studente FON-a

Aktuelnosti

Juče je u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, održano još jedno predavanje za studente četvrte godine (studijska grupa: Upravljanje kvalitetom) u cilju promocije značaja akreditacije i međunarodnog priznanja ATS-a.

Predavanje je otvorio prof. dr Vojislav Božanić, profesor Fakulteta organizacionih nauka, koji se tom prilikom zahvalio Jasni Stojanović, v.d. direktoru ATS-a, što nastavlja da podržava mlade generacije studenata koji će jednog dana i sami moći da daju svoj doprinos u ovoj oblasti.

Na samom početku svog predavanja Jasna Stojanović je objasnila studentima način rada ATS-a kako bi mogli da vide kako se praktično primenjuje znanje koje su stekli tokom studija. Na samom početku predavanja v.d. direktora je istakla da je glavni cilj akreditacije bezbednost i zaštita javnog interesa, kao i da je akreditacija važna za opšte zdravlje i bezbednost, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu potrošača, kao i zaštitu životne sredine. U međunarodnom kontekstu to znači da akreditacija omogućava slobodan protok roba i usluga i uklanjanje trgovinskih barijera u skladu sa članom 6.1 Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije. Takođe je objašnjen princip funkcionisanja svetske mreže akreditacije i značaja potpisanih multilateralnih sporazuma međunarodnih organizacija za akreditaciju (ILAC i IAF), kao i Evropske organizacije za akreditaciju (EA). Pojašnjeno je koje sve ISO standarde ATS koristi u svom radu sa posebnim osvrtom na značaj standarda ISO/IEC 17011 kao najvažnijeg standarda za rad ATS-a. U tom smislu je bilo potrebno pomenuti da je ponovno kolegijalno ocenjivanje ATS-a sprovedeno prošle godine sa ciljem da se proveri usklađenost uspostavljenog sistema akreditacije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EZ) br. 765/2008), kao i smernicama i uputstvima EA, ILAC-a i IAF-a.

Zahvaljujući međunarodnom priznanju ATS-a i stalnom unapređenju promocije akreditacije u 2013. godini je akreditovano 520 tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) što je za 39% više u odnosu na broj akreditovanih TOU u 2009. godini.

Strateški ciljevi ATS-a u 2014. godini će i dalje biti usmereni ka uspešnom održavanju potpisanih MLA sporazuma (EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA), daljem unapređenju saradnje sa ministarstvima i svim zainteresovanim stranama, kontinualnom unapređenju sistema akreditacije, kompetentnosti kako ocenjivača tako i zaposlenih ATS-a, kao i ka daljoj interaktivnoj komunikaciji sa TOU i proširenju oblasti akreditacije.

Nakon predavanja studenti su postavili veliki broj pitanja Jasni Stojanović kako bi saznali koji su rokovi za definisanje i prihvatanje predloga korektivnih mera, kakav je status ATS-a u EU, ima li potrebe za ponovnim ispitivanjima proizvoda kada se plasiraju na tržište EU, koji je odnos između akreditacije i ovlašćivanja, koji je značaj prekogranične akreditacije i sl.

Na kraju je Jasna Stojanović pozvala studente da redovno čitaju internet stranicu ATS-a koja im može biti dragocen izvor informacija prilikom izrade stručnih radova.  
 

prof. dr Vojislav Božanić sa studentima

Atmosfera sa predavanja


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, odgovara na pitanja studenata