Navigacija

DMDM - Obaveštenja o prelaznim periodima Pravilnika

Obaveštenja

Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13) stupio je na snagu 1. marta 2013. godine. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je u skladu sa tim izdala Obaveštenje o prelaznom periodu Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem.

Pravilnik o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 63/13) stupio je na snagu 27. jula 2013. godine. DMDM je u skladu sa tim izdala Obaveštenje o prelaznom periodu Pravilnika o merilima.