Navigacija

Održana 23. sednica CPC komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset treća sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 24. do 25. aprila 2013. godine u Bukureštu, Rumunija, u organizaciji Rumunskog akreditacionog tela (RENAR).


Na početku sednice učesnicima se obratila Claudia Maracine, RENAR, koja je učesnicima poželela dobrodošlicu i uspešan sastanak.


Predstavljajući najvažnije vesti iz proteklog perioda, predsedavajući CPC komiteta, Vagn Andersen, je obavestio članove CPC komiteta da su na sednici Generalne skupštine EA, koja je održana u novembru 2012. godine, izabrani novi predsedavajući EA, EA MAC komiteta, kao i EA HHC komiteta, dok će članovi EA EX komiteta biti izabrani tokom sednice Generalne skupštine EA u maju 2013. godine. Takođe je najavio da će novi Okvirni sporazum o partnerstvu (Framework Partnership Agreement, FPA) za period 2014-2017 uskoro biti potpisan sa Evropskom komisijom.


Tokom sednice se raspravljalo, pre svega, o unapređenju komunikacije sa državnim organima i zakonodavcima u svim državama članicama EA pa je stoga predstavljen Vodič za vladu i zakonodavce, koji je izradila ILAC-ova Radna grupa (MCC TFG), kako bi se brošure međunarodnih organizacija za akreditaciju promovisale na nivou EU.


Predsedavajući CPC komiteta je naglasio važnost definisanja aktivnosti koje se ne mogu smatrati akreditacijom u smislu harmonizovanih standarda, Uredbe 765 (EZ) i standarda ISO/IEC 17011. Članovi CPC komiteta su obavešteni da je Izvršni komitet EA (Executive Committee) definisao poslove akreditacije, koje se zasnivaju na harmonizovanim standardima, Uredbi (EZ) br. 765 i standardom ISO/IEC 17011, odnosno one poslove koji se ne smatraju akreditacijom, već samo ocenjivanjem. Razlika između ovih poslova će biti jasno definisana u dokumentu EA-1/17 S2 i biće jedan od kriterijuma za članstvo u EA. Iz tog razloga će nacionalna akreditaciona tela morati da provere da li vršenjem poslova, koji nisu akreditacija, postaju konkurentni telima za ocenjivanje usaglašenosti.


Zaključeno je da logo EA mora da bude u skladu sa novim dizajnom vebsajta EA iako će rad na novom dizajnu dugo trajati zbog potrebnog konsenzusa. Takođe, konačna verzija EA MLA brošure bi trebalo da bude objavljena na vebsajtu EA nakon ispravke.


Godišnji izveštaj EA (EA MLA Annual Report 2012) za 2012. godinu je ažurirana i unapređena verzija istog izveštaja za 2011. godinu.


Predsedavajući CPC komiteta je naglasio da je od izuzetne važnosti da se odluči kakva vrsta vesti, odnosno koje teme će biti u fokusu vesti na novom vebsajtu EA, o čemu će odluku doneti predsedavajući svih komiteta EA. CPC komitet ima samo savetodavnu ulogu kada je reč o ovom pitanju (predlog je da se objavljuje 3 vesti mesečno osim u letnjem periodu i to vesti koje se tiču aktivnosti nacionalnih akreditacionih tela članica EA).


Takođe je diskutivano o radu na novoj strukturi sekcije namenjene samo članicama EA (intranet) što je predviđeno i budžetom za ovu godinu. Prioritet će biti čuvanje dokumenata i „online“ prijava za sastanke/obuke EA.


Kratka informativna brošura za zaposlene u Evropskoj komisiji je završena, a sve u cilju promocije EA na nivou čitave Evropske komisije.


Procedura EA za rešavanje prigovora i žalbi (EA-1/17-S3 A 2011 “Supplement 3 to EA-1/17, EA Rules of Procedure – EA Procedure for the investigation and resolution of Complaints and Appeals”) će biti izmenjena, a tekst u vezi sa ovim pitanjem će biti posebno objavljen na vebsajtu EA (“EA handling complaints from accredited CABs and third parties?”).


Jedno od važnih pitanja, o kojem se raspravljalo tokom sastanka, se odnosilo na definisanje minimalnog broja dana, koje AT dodeljuju za obavljanje aktivnosti iz obima potpisanog EA MLA sporazuma, budući da je doprinos radu komiteta i radnih grupa EA od suštinskog značaja za nesmetan rast i razvoj članica EA.


Rad na planu rada CPC komiteta za 2013-2014. godinu (CPC Work Plan 2013-2014) je nastavljen kako bi se preciznije definisale aktivnosti vezane za mogućnosti pretraživanja baze akreditovanih TOU na vebsajtu EA (EA Search Facility), vesti koje se postavljaju na vebsajtu EA, novu strukturu sekcije namenjene samo članicama EA, EA logo i reviziju dokumenta EA-1/19.

Sledeća sednica CPC komiteta biće održana u periodu od 18. do 19. septembra 2013. godine u Varšavi, Poljska, a domaćin će biti Poljsko akreditaciono telo (PCA).

Dosadašnji predsedavajući CPC komiteta, Vagn Andersen, se povlači sa ove funkcije budući da je na zasedanju Generalne skupštine EA u maju izabran novi predsedavajući CPC komiteta (Peter Kronvall, SWEDAC).

U radu komiteta je ispred ATS-a učestvovala Katarina Bogojević.