Navigacija

Seminari za TOU

Seminari

U toku 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je usvojilo i/ili izmenilo niz dokumenata sistema menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti realizacije postupaka akreditacije koje sprovodi. U prethodnom periodu došlo je i do promene određenog broja obavezujućih EA i IAF dokumenata, pa je i usaglašavanje postojeće dokumentacije sistema menadžmenta ATS-a bilo neminovno.

S tim u vezi ATS organizuje seminare za tela za ocenjivanje usaglašenosti koji će obuhvatiti objašnjenja izmenjenih odnosno novih dokumenata ATS-a.
 
Seminari će biti održani po sledećem rasporedu:

  • Seminar za sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta će biti održan u Beogradu u utorak, 18.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova (trajanje oko 3-4 sata) u Palati Vlade Republike Srbije u sali 233, na drugom spratu, istočno krilo;
  • Seminar za kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda i osoba  će biti održan u Beogradu u četvrtak, 20.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova (trajanje oko 3-4 sata) u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd;
  • Seminar za laboratorije za etaloniranje će biti održan u Beogradu u utorak, 25.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova (trajanje oko 3-4 sata) u Palati Vlade Republike Srbije u sali 233, na drugom spratu, istočno krilo;
  • Seminar za laboratorije za ispitivanje – prvi deo  će biti održan u Beogradu u sredu, 26.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova (trajanje oko 3-4 sata) u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd i
  • Seminar za laboratorije za ispitivanje – drugi deo  će biti održan u Beogradu u četvrtak, 27.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova (trajanje oko 3-4 sata) u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.