Navigacija

Akreditacija provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PT provajdera)

Aktuelnosti

Poštovani,

obaveštavamo vas da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) završilo Projekat proširenja aktivnosti na akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PT provajdera) koja se obavlja u skladu sa SRPS ISO/IEC 17043:2011, Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za ispitivanje  osposobljenosti.

Svi potencijalni klijenti mogu se prijaviti za akreditaciju i dostaviti dokumentaciju u skladu sa Prijavom za akreditaciju, ATS-PR11-O01. Pored Prijave za akreditaciju, potencijalnim klijentima dostupne su i Smernice za iskazivanje obima akreditacije provajdera za ispitivanje osposobljenosti, ATS-UP30.