Navigacija

Održan 9. sastanak EA NNS komiteta

Međunarodne aktivnosti

9. sastanak Horizontalnog komiteta (EA NNS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održan je  u periodu od 19. do 20. marta 2013. godine u Briselu, Belgija.

 


Sastanak je obuhvatio nekoliko glavnih tema koje se odnose na sledeće:
-    harmonizacija primene standarda ISO/IEC 17011 i Uredbe EZ br. 765/2008;
-    akreditacija notifikovanih tela i harmonizacija u primeni dokumenta EA 2/17;
-    sektorske šeme i
-    dokumenta u nadležnosti EA NNS komiteta.

U vezi harmonizovane primene standarda ISO/IEC 17011 i Uredbe EZ br. 765/2008 diskutovano je o više aspekata i to: principima akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti koja imaju više lokacija (multi site accreditation) i usvajanja zajedničkog stava članica EA koji će biti dat kroz dodatak dokumentu EA 2/13; ocenjivanje t.7.11 standarda ISO/IEC 17011 u skladu sa objašnjenjem koji je dat u tekstu ILAC-ARC grupe Guidance on how to assess the requirement on “Proven Stability”; postupci i politika uzorkovanja poslova ocenjivanja usaglašenosti u postupcima realizacije osvedočenja u rad tela za ocenjivanje usaglašenosti pri ocenjivanjima koje sprovode akreditaciona tela; jedinstveni način iskazivanja obima akreditacije notifikovanih tela.

Kada je reč o akreditaciji notifikovanih tela i harmonizovanoj primeni dokumenta EA 2/17 usvojen je dokument EA NNS komiteta „Akreditacija kao alat pri notifikaciji“ u kojem su opisane osnovne prednosti korišćenja akreditacije kao preduslova za notifikaciju. Nastavljen je rad na dokumentu u vezi izbora različitih vrsta tela za ocenjivanje usaglašenosti za različite module u Direktivama Novog pristupa i korišćenje pristupa „1+“. Prezentovan je nacrt nove verzije dokumenta Evropske komisije „Blue Guide“ čije se usvajanje očekuje do kraja 2013. godine.

Prihvaćen je predlog novog pristupa preispitivanju sektorskih šema u novoj izmeni dokumenta EA 1/22, EA Criteria and Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA members na čijoj izmeni će Radna grupa intenzivno raditi u narednom periodu.

Predstavljene su i aktivnosti u vezi izmene dokumenta EA 1/06, The EA Multilateral Agreement i aneksa dokumenta EA 2/15, EA requirements for the accreditation of flexible scopes u oblasti akreditacije laboratorija.


Sastanku je u ime Akreditacionog tela Srbije prisustvovala Natalija Jovičić Zarić.