Navigacija

Održan 25. sastanak EA LS komiteta

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 7. do 8. marta 2013. godine održan je u Rigi, Letonija, 25. sastanak Komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Akreditacionog tela Letonije (LATAK).

Tokom sastanka EA LS komiteta prezentovane su informacije, odnosno odluke koje su usvojene na prethodnoj sednici Generalne skupštine (GA) EA, a relevantne su za akreditaciju laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, kao i ostale informacije sa drugih komiteta EA (HHC, EH), kao i radnih grupa EA (EA WG Health Care Medical Laboratories, EA ILC Testing i EA ILC Calibration). Prezentovane su i određene informacije u vezi predstojećeg zajedničkog sastanka radnih grupa EA ILC Testing i EA ILC Calibration koji se održava u drugoj polovini marta u Londonu.

Predstavljena je poslednja verzija dokumenta EA-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration o kojoj se diskutovalo tokom sastanka, a o kojoj će, uz određene manje izmene, glasati članice EA. Takođe, radne grupe su predstavile sledeća dokumenta za čiju izmenu su bili zaduženi članovi odgovarajućih EA tehničkih mreža - (EA TN Mech/Elec and EA TN Food): EA-4/15, Accreditation for Non-Destructive Testing i EA-4/09, Accreditation of Sensory Testing Laboratories. Za oba dokumenta je neophodno da članice EA LS komiteta još jednom daju svoje komentare pre zvaničnog glasanja od strane EA.


Predstavljen je i predlog dokumenta, odnosno smernice za iskazivanje fleksibilnog obima akreditacije u oblasti GMO ispitivanja koji je nastao u okviru European Network of GMO Laboratories (ENGL).

I dalje je važeće izdanje dokumenta, nedavno usvojeno od strane ILAC-a, ILAC P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, a koje je izazvalo niz diskusija među prisutnima. Posebno se vodila rasprava u vezi primene trećeg načina prema dokumentu za ostvarenje prihvatljive sledivosti merenja (opravdanost primene, način ocenjivanja, razlozi za primenu i sl.).


S obzirom da je odlukom EA GA akreditacija PT provajdera postala deo EA MLA sporazuma, radna grupa je izradila prvi nacrt dokumenta u vezi iskazivanja obima akreditacije PT provajdera koji je dostavljen svim članovima EA LC komiteta na diskusiju.


Zainteresovane strane su i ovaj put imale šansu da predstave aktivnosti iz prethodnog perioda, kao i aktivnosti vezane za saradnju sa EA. Aktivnosti ENFSI-ja (European Network of Forensic Science Institutes) su kratko predstavljene, dok je predstavnik EDQM-a (European Directorate for Quality of Medicine and Health Care) detaljno predstavio aktivnosti zajedničkih ocenjivanja i analizu iskustava iz ovih ocenjivanja koje ova organizacija sprovodi u saradnji sa akreditacionim telima pojedinih zemalja u Evropi (Nemačka, Austrija).

Tokom sastanka realizovane su i dve radionice na sledeće teme: akreditacija proizvođača referentnih materijala i mišljenja i tumačenja kao zahtev standarda ISO/IEC 17025. Obe teme su izuzetno važne, jer je odlukom EA GA akreditacija proizvođača referentnih materijala postala deo EA MLA sporazuma, ali postoji niz aktivnosti koje treba harmonizovati (referentni dokument, tranzicioni periodi za harmonizaciju i sl.). S druge strane, mogućnost data standardom ISO/IEC 17025 da laboratorije za ispitivanje daju mišljenja i tumačenja u izveštajima o ispitivanju pod određenim uslovima još uvek predstavlja dilemu i „otvoreno pitanje“ za mnoga akreditaciona tela (jasna granica prema kontrolisanju i sertifikaciji, deo obima akreditacije ili ne, posebni zahtevi za osoblje koje je ovlašćeno za davanje mišljenja i tumačenja, način ocenjivanja i sl.). Pitanja, vezana za obe teme, biće razmatrana i tokom narednog sastanka EA LC komiteta.


Sastanku su ispred ATS-a prisustvovale Ljiljana Markićević i Natalija Jovičić Zarić.