Navigacija

Održan 25. sastanak EA CC komiteta i 25. sastanak EA IC komiteta

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 12. do 14. marta 2013. godine u organizaciji Akreditaconog tela Srbije, održani su u Beogradu 25. sastanak Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC) i 25. sastanak Komiteta za kontrolna tela (EA IC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA).


Na dnevnom redu je, pored načina primene dokumenata međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC i IAF), bio i veći broj tema sa ciljem unapređenja oblasti sertifikacije i kontrolisanja. Tokom sastanaka oba komiteta, prezentovane su odluke koje su usvojene na Generalnoj skupštini EA (EA GA) održanoj u novembru 2012. godine u Bratislavi.


Na sastanku komiteta za sertifikaciju diskutovano je o radnim verzijama novih dokumenata EA i to u vezi sa osvedočenjem u rad sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i dokumenta kojim bi se harmonizovala akreditacija sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta za OHSAS. Takođe je diskutovano o radnim verzijama dokumenata IAF-a - „Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification ISO 14065:2007“, „Mandatory Document for the Scoping of Accreditation of Certification Bodies Offering Certification of Food Safety Management Systems“ i „IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2007“.


Bilo je reči i o reviziji dokumenta EA-6/03 „EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive“, kao i o predlogu primene nove verzije dokumenta EA 6 02 „EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834“, a uzimajući u obzir objavljivanje novog standarda ISO/IEC 17065.


Učesnici su diskutovali o načinu ocenjivanja dve moguće opcije za uređenje sistema menadžmenta u sertifikacionim telima, kao i sprovedenim obukama za primenu novih verzija standarda ISO/IEC 17024 i ISO/IEC 17065.


Prezentovani su i rezultati rada radnih grupa i tela koji se odnose na sertifikaciju: radne grupe za hranu, za GHG (gasovi staklene bašte) i zaštitu životne sredine. Diskutovano je i o statusu sektorskih šema, dokumentu EA vezanom za organsku proizvodnju i problemima u primeni Uredbe EU 333/2011.


Razmatrana su i pitanja, koja su delegirana za ovaj sastanak od strane učesnika, između ostalog u vezi primene nove verzije standarda ISO/IEC 17024, nepristranosti sertifikacionih tela, primeni ISO 13485, IAF MD4, IAF MD5, korišćenju simbola akreditacije, politike prekogranične akreditacije i odlučivanja o sertifikaciji.


Na sastanku komiteta za kontrolna tela predstavljena su iskustva akreditacionih tela, koja se odnose na prelazni period za novu verziju standarda ISO/IEC 17020: 2012, prilikom čega su razmenjena mišljenja o radnoj verziji ILAC 4 smerice za primenu ovog standarda. Učesnici su diskutovali i o načinu ocenjivanja predviđene dve opcije za uređenje sistema menadžmenta u kontrolnim telima.


Takođe je diskutovano o načinu primene dokumenata ILAC P08 „Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies“ i ILAC P10 „ILAC Policy on Traceability of Measurement Results“. Razmatran je i način rada u oblasti kontrolisanja vozila, inovativnih tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, a diskutovano je o pitanjima koja su delegirana za ovaj sastanak od strane učesnika.


U nastavku su predstavljeni rezultati sprovedenog istraživanja o potrebi promene važećeg dokumenta EA 5-03 „Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation“.


Učesnicima je predstavljena struktura novog veb sajta EA i mogućnosti za unapređenje funkcije dela sajta koji je namenjen samo članicama EA. Takođe, na oba sastanka je dogovoreno da se izvrši preispitivanje zaključaka dosadašnjih diskusija na temu pitanja koja su delegirana od strane učesnika na prethodnim sastancima komiteta.


Sledeće sednice ovih komiteta biće održane u periodu od 01. do 03. oktobra 2013. godine u Madridu, Španija, a domaćin će biti Akreditaciono telo Španije (ENAC).


Akreditaciono telo Srbije je za organizaciju ovog skupa dobilo najveće pohvale od svih učesnika, uključujući i predsedavajuće oba komiteta – Leopoldo-a Cortez-a (EA CC) i Rolf-a Straub-a (EA IC).


Skupu je prisustvovao 71 delegat, a Ljubica Živanić i Jovana Zečević su učestvovale u radu komiteta ispred ATS-a.Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, Leopoldo Cortez, predsedavajući EA
CC komiteta i Frederique Laudinet, EA


Učesnici EA CC i IC sastanaka