Navigacija

Nove akreditacije u mesecu februaru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom februara meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije dva kontrolna tela i jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije itd.   

Dodeljena je akreditacija kontrolnim telima:

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad;

- Privredno društvo za proizvodnju štampanih kola EI P.C.B FACTORY, d.o.o. Niš;

i sertifikacionom telu za sertifikaciju proizvoda:

- TUV SUD Serbia doo Beograd.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- Rolling World d.o.o., Laboratorija za vibro-dijagnostiku, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.