Navigacija

Akreditacija za poslove uzorkovanja - januar 2013. godine

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 31. januara 2013. godine novo uputstvo ATS-UP25 Akreditacija za poslove uzorkovanja.


Ovim Uputstvom utvrđuju se principi ocenjivanja i akreditacije za poslove uzorkovanja koje sprovodi Akreditaciono telo Srbije (ATS).