Navigacija

Program seminara za akreditovana TOU - 24. januar 2013. godine

Seminar u Sava centru

Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno organizuje u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, 24. januara 2013. godine, seminar pod nazivom „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, Značaj potpisanih sporazuma“ namenjen akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti.

 


Seminar će se održati u četvrtak 24. januara 2013. godine u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova, u Sali 1 u prizemlju objekta A.

Molimo akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da svoje prisustvo najave Jelici Braunović do petka 18. januara 2013. godine na sledeću e-mail adresu: jelica.braunovic@ats.rs (tel. 011 3130373) ili faks ATS-a: 011 3130374.

Program seminara:

09:30–09:55   Prijavljivanje u holu centra „Sava“ ispred sale 1 objekta A

10:00–10:30  Pozdravna reč i otvaranje seminara:

Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a
dr Dejan Krnjaić, državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije
mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MFP


10:30–11:00   Aktuelnosti u Ministarstvu finansija i privrede – mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MFP


11:00–11:30  Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazumaJasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a


11:30–12:00 Predstavljanje projekta „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESSHelmut Mairhofer, GIZ


12:00–12:30  Pauza


12:30–13:00 Korišćenje obaveznih dokumenata EA, ILAC i IAF u postupku akreditacije – mr Milica Jovčić, ATS


13:00–13:30  Značaj korišćenja smernica EA, ILAC i IAF, kao i drugih dokumenata međunarodnih organizacija u svakodnevnom radu tela za ocenjivanje usaglašenosti – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS


13:30–14:00 Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima – dr Bratislav Milošević, ATS


14:00–15:00  Pauza


15:00–15:30  Politika EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (validacija, sadržaj, način prihvatanja)Ljiljana Markićević, ATS


15:30–16.00  Struktura, nezavisnost, kompetentnost – zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024 Ljubica Živanić, ATS


16:00–16.30  Rad tela za ocenjivanje usaglašenosti – aspekt odlučivanja – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS


16:30–17:00  Diskusija