Navigacija

Nove akreditacije u mesecu decembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i osam kontrolnih tela, jednoj medicinskoj laboratoriji kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije i ukidanju akreditacije.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ AD, Zavod za vodosnabdevanje, kanalizaciju i zaštitu voda, Odsek za kvalitet i zaštitu voda – Laboratorija za vode „Jaroslav Čarni“ Beograd

-ICI, d.o.o., Beograd – Zemun
-VATROOPREMA D.O.O., Beograd

medicinskoj laboratoriji

-zdravstvena ustanova „MEDLAB“, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Novi Sad

i kontrolnim telima:

-MRG EXPORT-IMPORT DOO, Beograd
-ELEKTRODISTRIBUCIJA-BEOGRAD DOO
-VAGA KOMERC DOO Beograd
-TSC METER DOO Beograd
-Potiski vodovod DOO, Horgoš
-ED CENTAR DOO KRAGUJEVAC ED ELEKTROMORAVA SMEDEREVO
-PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONTROLISANJE MERILA I OSTALE
OPREME OVERS DOO - ŽITKOVAC
-JKP Vodovod Leskovac

Akreditacija je ukinuta laboratorijama za ispitivanje


-Institut za bezbednost i zaštitu d.o.o., Odsek za zaštitu životne sredine, Laboratorija za ispitivanje Niš, Niš (na zahtev)


-INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOGFAKULTETA U BEOGRADU DOO, Centar za
kvalitet, Laboratorija HidroEnergoLab, Beograd (na zahtev)


-A.D. Magnavita holding Novi Sad, Magnalab ogranak br. 1 Šabac (na zahtev)


-Institut za kvalitet radne i životne sredine «1.maj» AD, Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine, Niš (na zahtev)


odnosno sertifikacionom telu za sertifikaciju proizvoda EVROCERT doo Beograd


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.