Navigacija

Zakonska regulativa u vinogradarstvu i vinarstvu RS i usklađenost sa EU standardima

Aktuelnosti

U periodu od 09.10.2012. godine do 12.10.2012. godine je održan 14. Kongres voćara i vinogradara Srbije u Vrnjačkoj Banji. U okviru Kongresa je 11.10.2012. godine održan okrugli sto na temu „Zakonska regulativa u vinogradarstvu i vinarstvu Republike Srbije i usklađenost sa EU standardima”. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Katedra za vinogradarstvo (kontrolna organizacija za geografsko poreklo vina), Akreditacionog tela Srbije, Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš (stručne organizacije za Vinogradarski registar), proizvođači vina u Republici Srbiji i gospodin Masimo Barbieri (savetnik u okviru tvining projekta za Vinogradarski registar i zakonsku regulativu u regionu Emilia-Romanja, Italija).

Okrugli sto je imao za cilj da upozna proizvođače i institucije sa obavezama i mogućnostima koje će proizvođači grožđa i vina imati u budućem periodu.

Radi usklađivanja domaće regulative sa regulativom EU, u pripremi je set Pravilnika. Između ostalih, u toku je izrada: Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom i Pravilnika o tehničkim i kadrovskim uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, načinu vođenja poslova vezanih za geografsko poreklo, načinu i postupku rada kontrolne organizacije, kontroli proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom i kontroli proizvodnje vina sa geografskim poreklom. Predviđeno je da se navedenim Pravilnicima zahteva da kontrolne organizacije za geografsko poreklo vina budu akreditovane prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 za poslove kontrolisanja, odnosno standarda SRPS EN 45011 za poslove sertifikacije.

Ispred Akreditacionog tela Srbije je prisustvovao Nikola Kostić.