Navigacija

Obuka iz oblasti novih propisa koje se odnose na opremu pod pritiskom

Obaveštenja

U okviru bilateralnog PTB projekta pod nazivom „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“ održana je obuka na temu zahteva Direktive 97/23/EC Pressure Equipment Directive, odnosno zahteva za imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti prema ovoj Direktivi.

Predavač na obuci je bio dipl. ing. Johann Dietrich, ekspert iz Nemačke  i ocenjivač DAkkS-a zaposlen u Central Authority of the German Federal States for Safety.


Prvi deo obuke je održan u periodu od 01-04.10.2012. godine obuhvativši predavanja i razmenu iskustava o zahtevima i primeni pomenute direktive. Obuci su prisustvovali: predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine, ocenjivači i tehnički eksperti, kao i zaposleni ATS-a.


Poslednjeg dana posete eksperta iz Nemačke realizovano je početno ocenjivanje sertifikacionog tela za sertifikaciju proizvoda prijavljenog za akreditaciju kod ATS-a. Član tima ATS-a je bio ekspert iz Nemačke, a ocenjivanju su prisustvovali kao posmatrači i ocenjivači ATS-a što je deo standardne procedure koje sprovodi ATS prilikom obuke svojih ocenjivača.
 


dipl. ing. Johann Dietrich

Drugi deo obuke je održan u periodu od 31. oktobra do 2. novembra 2012. godine. Isti je obuhvatio tumačenje zahteva Direktive 97/23/EC, kao i načina ocenjivanja prema modulima pomenute direktive i bio je namenjen ocenjivačima i tehničkim ekspertima ATS-a. Drugi dan obuke je bio namenjen telima za ocenjivanje usaglašenosti koja se nalaze u postupku akreditacije za ocenjivanje prema nacionalnim propisima koji se odnose na opremu pod pritiskom, dok je treći dan obuke iskorišćen za konsultacije sa ekspertom iz Nemačke u vezi sadržaja dokumenata za sprovođenje ocenjivanja u ovoj oblasti.