Navigacija

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije i ukidanju akreditacije.  

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, Beograd

laboratoriji za etaloniranje:

- TERMOTEHNA ŠUŠIĆ, Laboratorija za etaloniranje, Čačak

i kontrolnom telu:


- RTB Bor-grupa, Topionica i rafinacija bakra Bor, Društvo sa ograničenom odgovornošću, Laboratorija za kontrolisanje vodomera, Bor.


Akreditacija je ukinuta laboratorijama za ispitivanje

- M.A.Č. DONDON doo Beograd Beograd-Novi Beograd

- DP DRUGI OKTOBAR VRŠAC, Kontrolno telo, Laboratorija Vršac.


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.