Navigacija

Održan okrugli sto na temu primene Pravilnika o bezbednosti liftova

Aktuelnosti

U Ministarstvu finansija i privrede 17. oktobra 2012. godine održan je okrugli sto sa preko 50 učesnika na temu primene Pravilnika o bezbednosti liftova.


Tokom okruglog stola su razmatrana brojna pitanja od značaja za primenu ovog propisa, uključujući i pitanje primene pravilnika na liftove, koji su ugrađeni u zgrade i objekte po starim propisima, kao i pitanje inspekcijskog nadzora u oblasti liftova.

Detaljne informacije, u vezi pomenutog okruglog stola, se mogu preuzeti sa www.tehnis.mfp.gov.rs.