Navigacija

Nastavak saradnje sa Ministarstvom finansija i privrede

Saradnja

Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i privrede, je 8. oktobra 2012. godine posetila Akreditaciono telo Srbije (ATS) kada je i održan radni sastanak sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima novog rukovodstva ATS-a.

Cilj ovog sastanka je bio nastavak saradnje u oblasti zakonodavstva i operativnog upravljanja sistemom akreditacije. Mr Popović je ovom prilikom pružila podršku novom rukovodstvu ATS-a u nadi da će buduće aktivnosti biti usmerene na unapređenje sistema akreditacije i proširenje aktivnosti ATS-a.
 


mr Jelena Popović, Jasna Stojanović i Natalija Jovičić Zarić