Navigacija

EURACHEM je objavio treće izdanje vodiča „Određivanje nesigurnosti u anal. merenjima“

Obaveštenja

EURACHEM je objavio treće izdanje svog vodiča „Određivanje nesigurnosti u analitičkim merenjima“. Ovo izdanje, pored sadržaja prethodnog izdanja, sadrži i informacije koje su zasnovane na kretanjima u proračunu nesigurnosti koja se koristi još od 2000. godine.

Dodatni materijal obezbeđuje:

- poboljšane smernice za iskazivanje nesigurnosti blizu nule;
- nova uputstva za upotrebu Monte Karlo metoda za procenu nesigurnosti;
- poboljšane smernice za korišćenje podataka iz PT aktivnosti i
- poboljšane smernice za ocenjivanje usaglašenosti rezultata sa mernom nesigurnošću.


Izmenjeni vodič se može preuzeti sa EURACHEM sajta (www.eurachem.org)