Navigacija

PT program za ispitivanje otpadnog gasa

Obaveštenja

Obaveštavaju se sve akreditovane laboratorije za ispitivanje i one koje su u postupku akreditacije da im je na raspolaganju PT program za ispitivanje otpadnog gasa – emisija u organizaciji akreditovanog provajdera LGC Standards. Informacije o samoj šemi su dostupne na sledećoj adresi: http://tinyurl.com/czs7d6l, a prijava se može preuzeti sa: http://tinyurl.com/92utcvo.