Navigacija

Radna grupa EA LC ILC preporučuje PT programe

Obaveštenja

Praksa EA LC WG ILC (Radna grupa Laboratorijskog komiteta za međulaboratorijska poređenja Evropske organizacije za akreditaciju) je da koristi postojeće PT programe u cilju procene uporedivosti laboratorija među članicama EA.

S tim u vezi, ovog puta preporučuje se sledeći PT program: Priority pesticides in surface water (AQS Baden-Württemberg) PT 6/12 WFD

Sve neophodne informacije u vezi ove šeme, kao i obrazac za prijavu se može pronaći na sledećoj adresi:

http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/pdf/ank_612_en.pdf

Krajnji rok za prijavu je 17.08.2012. godine.

Link za on-line registraciju je

http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/rv/anm_612.en.html