Navigacija

Nove akreditacije u mesecu junu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca juna 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, tri kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanjenju obima akreditacije.

 

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

-Akcionarsko društvo mlinska industrija „Žitobanat“, Vršac, Laboratorija za ispitivanje


i kontrolnim telima:

- Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ doo, Služba za kontrolisanje merila električne energije, Novi Sad;

- Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, Tehnička kontrola i laboratorija;

-Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Centar za tehničku ispravnost vozila, Kragujevac.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.