Navigacija

ILC za određivanje ukupnog olova u karminu

Obaveštenja

Obaveštavaju se sve akreditovane laboratorije za ispitivanje i one koje su u postupku akreditacije da je u toku prijavljivanje za IMEP-35 šemu: Određivanje ukupnog olova u karminu u organizaciji IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements).

Učesnici mogu koristiti metode po izboru.

Rok za registraciju je 30.06.2012. godine.

Detaljnije informacije možete naći na sajtu:
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/interlaboratory_comparisons/Pages/IMEP-35Totalleadinlipstick.aspx