Navigacija

Nove akreditacije u mesecu aprilu i maju 2012. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca aprila i maja 2012. godine sledeće odluke: 

April 2012. godine


Tokom meseca aprila 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, i smanjenju obima akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:


-DP NOVI SAD GAS, za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad,
-Institut za transfuziju krvi Srbije, Služba za laboratorijsku i drugu dijagnostiku, odeljenje za biohemijska i imunohemijska ispitivanja, Beograd,
-TRC pro d.o.o., Laboratorija, Laboratorija za ispitivanje, Petrovaradin,
-Prirodno matematički fakultet Kragujevac, Centar za predklinička ispitivanja aktivnih supstanci, Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju, Kragujevac,

i sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta

ICC CERTIFICATION CENTER DOO, Novi Sad.

Maj 2012. godine

Tokom meseca maja 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, dve medicinske laboratorije, tri kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanjenju obima akreditacije i četiri odluke o ukidanju akreditacije na sopstveni zahtev.  

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

-MEDO-PROMET doo ogranak FOOD-LAB, Subotica,

laboratorijama za etaloniranje:

-Metrološka laboratorija 21.maj Beograd,
-TRC pro doo Tehničko razvojni centar, Laboratorija za etaloniranje, Petrovaradin,

medicinskim laboratorijama:

-Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“, Centar za radiološku zaštitu, Odeljenje za medicinska ispitivanja, Laboratorija za biodozimetriju i citogenetiku, Beograd,
-Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,

kontrolnim telima:
-PRIZMA doo, Kragujevac,
-PED INSPECT DOO, Beograd,
-HIDRO-ELEKTRO DOO, Inđija.

Donete su odluke o ukidanju akreditacije na sopstveni zahtev

laboratoriji za ispitivanje:
-TIM TRADE DOO Laboratorija, Leskovac,

i laboratoriji za etaloniranje:
-21.maj-fabrika automotora DOO, Metrološka laboratorija, Beograd,
i kontrolnom telu:
ACITER INSPECTION DOO, Beograd KT.