Navigacija

Čestitka potpredsednice PKS-a

Aktuelnosti

Povodom odluke Multilateralnog saveta Evropske organizacije za akreditaciju (EA) da Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpiše bilateralni sporazum sa EA, potpredsednica Privredne komore Srbije (PKS), Vidosava Džagić, uputila je direktoru ATS-a, dr Dejanu Krnjaiću, kao i svim zaposlenima u ATS-u, čestitke na uloženom vrednom, predanom i posvećenom radu kako bi postigli ovaj cilj.


Pored iskazane želje za uspešan dalji evropski put, potpredsednica PKS-a  je istakla da je „ovo dobar primer savremene srpske prakse kako se zajedničkim, upornim i na znanju zasnovanom radu svih zainteresovanih strana mogu otvarati evropski putevi, koji će posle vizne liberalizacije za privredu imati najveće koristi“.


Zahvaljujemo potpresednici PKS-a na iskrenim čestitkama i podršci.