Navigacija

Poziv za učestvovanje u PT aktivnostima laboratorije LMK Univerziteta u Ljubljani

Obaveštenja

Obaveštavaju se sve akreditovane laboratorije za etaloniranje i one koje to nameravaju da postanu, da se u skladu sa svojim Programom i Planom PT aktivnosti mogu uključiti u šemu poređenja akreditovanog PT provajdera iz Slovenije. Detaljne informacije možete naći u prilogu.