Navigacija

Nove akreditacije u mesecu januaru i februaru 2012. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca januara i februara 2012. godine odluke o dodeli akreditacije za 5 laboratorija za ispitivanje i 11 kontrolnih tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije i 3 odluke o ukidanju akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- METALFER STEEL MILL DOO, Sremska Mitrovica;
- Institut Kirilo Savić, AD Beograd, Laboratorija za ispitivanje konstrukcija;
-El Ex garant d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Beograd;
-Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP Petrohemija“ Pančevo-u restruktuiranju, RJ Mašinsko održavanje, Pančevo;
-PATENTING d.o.o., Preduzeće za transfer tehnologije, inženjering, proizvodnju, trgovinu i usluge u oblasti procesne industrije, Beograd,

i kontrolnim organizacijama:

-Institut «Kirilo Savić» AD Beograd;
-Saybolt Pan Adriatica d.o.o., Novi Sad;
-MASTER OPITUS d.o.o., Beograd;
-Stevčević Co., Beograd;
-VAGE GROUP d.o.o.,Beograd;
-VAGA LIBELA DOO, Kraljevo;
-EWG, doo, Niš;
-Otvoreni atelje grada Beograda Arhitekton d.o.o. Beograd;
-VAGA MONT AD, Beograd;
-VUKAS MERING DOO, Zemun;
-NS PETROL LAB, Novi Sad.

Takođe je doneta odluka o ukidanju akreditacije laboratorijama za ispitivanje:
- Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za fiziku i tehnologiju plazme, Beograd i 

- PD Centar za vinogradarstvo i vinarstvo d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Niš.