Navigacija

Program seminara za akreditovana TOU - 25. januar 2012. godine

Seminar u Sava centru

Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno organizuje u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, 25. januara 2012. godine, seminar pod nazivom „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“ namenjen akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti.

Seminar će se održati u sredu 25. januara 2012. godine u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova, u Sali 1 u prizemlju objekta A. Prijavljivanje na pultu u holu „Centra Sava“ ispred Sale 1 može se obaviti od 9.30 do 9.55 časova.

Molimo akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da svoje prisustvo najave Jelici Braunović do petka 20. januara 2012. godine na sledeću e-mail adresu: jelica.braunovic@ats.rs (tel. 011 3130373011 3130373) ili faks ATS-a: 011 3130374011 3130374.

Program seminara:

09:30–09:55    Prijavljivanje u holu centra „Sava“ ispred sale 1 objekta A

10:00– 10:30   Pozdravna reč i otvaranje seminara
Snježana Pupavac, predsednica UO ATS-a
Vida Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije
Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)
Freek Janmaat, šef sektora za evropske integracije, Delegacija Evropske unije u Srbiji 

10:30–11:00    Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije – najnovije aktivnosti MERR-a  - mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR

11:00–11:15    Mesto akreditacije u tehničkim propisima Republike Srbije  – mr Natalija Jovičić Zarić i Biljana Tomić,  ATS

11:15–11:30    Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“David Norris, vođa regionalnog IPA projekta

11:30–11:45    Predstavljanje projekta „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESSHelmut Mairhofer, GIZ

11:45–12:15    Pauza

12:15–12:45    Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti – dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

12:45–13:15    Iskustva Direkcije u radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila Lucija Dujović, pomoćnik direktora i Vida Živković, direktor  Direkcije za mere i dragocene metale / Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za overavanje merila - Ljubica Živanić, ATS

13:15–14:00    Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa – prof. dr Vera Katić /  Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima pomenutog Pravilnika – dr Bratislav Milošević, ATS

14:00–15:00    Pauza

15:00–15:45   Pravilnik o bezbednosti liftovaNikola Mirković, MERR / Iskustva ATS-a u oblasti akreditacije liftovaLjubica Živanić, ATS

15:45–16.30    Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

16:30 – 17:00  Diskusija