Navigacija

Nove akreditacije u mesecu novembru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca novembra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije i ukidanju akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- DOO GOAL, za trgovinu, posredovanje i usluge, Zrenjanin;

- Privredno društvo za proizvodnju, izgradnju i remont elektroenergetskih objekata „ELEKTROMONTAŽA“ DOO Kraljevo, Laboratorija za ispitivanje;

- PHARMANOVA DOO društvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Sektor kontrole kvaliteta;

i laboratoriji za etaloniranje:

- Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge BIROTEHNA DOO, Laboratorija za etaloniranje, Smederevo.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije za laboratoriju za ispitivanje:

- „NIS AD Novi Sad, Ogranak NIS PETROL za preradu i promet nafte i derivata nafte, OD Rafinerija nafte Novi Sad, Održavanje, Laboratorija za ispitivanje Novi Sad“.