Navigacija

Obuka za VO za potrebe akreditacije kontrolnih tela prema SRPS ISO/IEC 17020

Obaveštenja

U periodu od 14. do 18. novembra 2011. godine održana je obuka za vodeće ocenjivače za potrebe akreditacije kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020.


U skladu sa procedurom Akreditacionog tela Srbije (ATS) obuka je obuhvatila upoznavanje sa sadržajem i praktičnom primenom standarda SRPS ISO/IEC 17020, kao i svih ostalih obavezujućih dokumenata u skladu sa Listom dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenostidokumentu - ATS-UP01, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu sa zahtevima standarda, kao i izveštavanjem o nalazima ocenjivanja.

Obuka je sprovedena kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju i sl.). Svi učesnici obuke su uspešno položili test koji je predviđen procedurama ATS-a i postali su kandidati za vodeće ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih tela.

Obuci je prisustvovalo 10 polaznika.