Navigacija

Dan akreditacije u Republici Srbiji - 28. jun

Dan akreditacije

"Svim ocenjivačima i tehničkim ekspertima, članovima tela i organa ATS-a, predstavnicima ministarstava i strukovnim udruženjima, zaposlenima u ATS-u i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i predstavnicima svih institucija koje sarađuju sa nama čestitam Dan akreditacije u Republici Srbiji - 28. jun i želim puno uspeha u daljem radu", Dejan Krnjaić, direktor ATS-a.