Navigacija

Nove akreditacije u mesecu martu 2011. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca marta 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i dva kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o ukidanju akreditacije. 

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

DOO Institut za bezbednost i humanizaciju rada, Laboratorija za ispitivanje, Novi Sad

i kontrolnim telima:

MEHANIKA MD DOO, Trstenik

DOO TEHNOPETROL SA DOO GADŽIN HAN, Gadžin Han

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje

VAR DOO, Tavnik.