Navigacija

EFCC učestvuje u radu EA kao zainteresovana strana

Međunarodne aktivnosti

13. decembra 2010. godine Evropsko društvo za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFCC) počelo je da učestvuje u radu EA kao zainteresovana strana zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju (EA).

Predsedavajući EA, Graham Talbot, i predsednica Evropskog društva za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu, Andrea Rita Horvat, potpisali su Sporazum o priznavanju statusa zainteresovane strane, kojim su se obavezali na saradnju u cilju uvođenja visokih standarda u medicinske laboratorije kroz promociju akreditacije u Evropi. Na osnovu Sporazuma predstavnici Evropskog društva za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu će biti u mogućnosti da zvanično učestvuju u radu tehničkih komiteta i radnih grupa EA, kao i da dobiju informacije i savete o politici i tehničkim dokumentima kako bi isti dali svoj doprinos i predloge koji bi sadržali stavove iz oblasti rada medicinskih laboratorija. EA i EFCC će biti u mogućnosti da organizuju zajedničke kulturne/edukativne događaje kao što su konferencije, seminari, radionice i kursevi na kojima bi se raspravljalo o aktivnostima vezanim za akreditaciju. EFCC je delegirao Vima Huismana, predsednika Radne grupe za akreditaciju i ISO/CEN standarde u okviru EFCC-a, i Simon Zerah, predsednicu Komiteta EFCC-a (Professional Committee), kao zvanične predstavnike u EA. Oba predstavnika Evropskog društva za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu već dugo sarađuju sa EA i njihov dugogodišnji doprinos doveo je do međunarodnog priznanja.

Evropsko društvo za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu zastupa i povezuje nacionalna udruženja za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu u Evropi i daje smernice za rad svih stručnjaka zaposlenih u oblasti laboratorijske medicine u Evropi. Misija Evropskog društva za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu je unapređenje brige o pacijentima i rezultata kroz promociju i unapređenje naučnih, stručnih, edukativnih i kliničkih aspekata kliničke hemije i laboratorijske medicine u Evropi, kao i obezbeđenje efikasnog predstavljanja laboratorijske medicine u Evropskoj uniji (u drugim telima i regionalnim organizacijama u EU), i širom sveta. Detaljnije informacije o Evropskom društvu za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu možete naći na sledećoj adresi www.efcclm.eu.