Navigacija

IPA 2008 HOT 8 trening

Seminari

U periodu od 2. novembra do 4. novembra 2010. godine, u okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta - IPA 2008, u mestu Po (Pau) u Francuskoj, održan je seminar pod nazivom "Accreditation of ILC and PT providers".

U organizaciji AETS (Application Européenne de Technologies et de Services), predavač Patric Reposeur je učesnike seminara, predstavnike akreditacionih tela iz zemalja Zapadnog Balkana, upoznao sa  zahtevima standarda ISO/IEC 17043:2010 i njegovom praktičnom primenom. Kroz interaktivni rad se došlo do novih saznanja koji će biti implementirani u okviru planiranih aktivnosti Akreditacionog tela Srbije.

Predstavnici Republike Srbije ispred Akreditacionog tela Srbije su bili mr Bratislav Milošević i Azra Redžepović.