Navigacija

Izmene u održavanju seminara iz oblasti sudova pod pritiskom

Obaveštenja

Poštovani predstavnici akreditovanih organizacija, obaveštavamo vas da je došlo do izmena u održavanju seminara u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ za seminare iz oblasti sudova pod pritiskom, koji su trebali da se održe u Kraljevu 21. i 22. septembra i Subotici 23. i 24. septembra. Pomenuti seminari se ovom prilikom neće održati. Upućujemo izvinjenje svim akreditovanim organizacijama koje su najavu ovih skupova dobile još u junu mesecu i koje se izrazile želju da im i prisustvuju.

Imajući u vidu neophodnost harmonizacije našeg zakonodavstva sa pravnim okvirom Evropske unije, a u cilju donošenja pravilnika kojim bi se transponovale direktive iz oblasti sudova pod pritiskom, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike (MRE) dogovoreno je da eksperti sa projekta, kao i predstavnici radne grupe MRE za izradu novih tehničkih propisa, predstavnici ATS-a i MERR-a, održe od 20. do 23. septembra, radionicu u cilju izrade nacrta novih pravilnika iz ove oblasti.

Izveštaj sa ove radionice biće po njenom završetku objavljen na sajtu ATS-a.
Zahvaljujemo akreditovanim organizacijama na razumevanju.