Navigacija

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK 2010

JUSK

U  organizaciji JUSK-a – Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, EOQ-a i ecoQ, Grecce, na Mašinskom fakultetu održana je od 31. maja do 3. juna  VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010, pod motom – Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama, koja je obeležila i 48. godina postojanja JUSK-a. Konvenciji je prisustvovalo 426 registrovanih učesnika iz 12 zemalja, prihvaćeno je 146 radova, dok je 131 rad saopšten.

Ceremoniji otvaranja prisustvovali su i pozdravili je prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Zoran Lekič, predstavnik slovenačke organizacije za kvalitet, dr Dejan Krnjajić, direktor Akreditacionog tela Srbije, mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, prof. dr Milorad Milovančević, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, kao i Aleksandar Radosavljević, menadžer glavnog sponzora - Carlsberg Srbija. Otvaranje je pratio veliki broj slušalaca, a JUSK ISQ 2010 zvanično je otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

U nastavku ceremonije otvaranja uručene su ovogišnje JUSK nagrade, Velike zlatne plakete: dr  Isaac Sheps-u, prof. dr Nadi Majkić – Singh i kompaniji Energoprojekt oprema ad, Beograd.

U nastavku uvodnog dela konvencije dr Isaac Sheps, Carlsberg UK Limited, UK  održao je predavanje na temu budućnosti standarda 9001 i novih zahteva koji standard nosi sa sobom.

Prvog dana JUSK konvencije održana je i Prva specijalna konferencija posvećena nacionalnom sistemu metrologije. Kolege iz Direkcije za mere i dragocene metale prezentovali su nova zakonska rešenja u oblasti metrologije, iskustva u oblasti etaloniranja etalona jednosmernog napona, vremena i frekvencije, kao i rezultate učešća DMDM-a u regionalnom ključnom poređenju za prelivne pipete koji je realizovan u okviru EURAMET projekta.

Akreditaciono telo Srbije bilo je 3. juna domaćin Druge specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" , na kojoj su u prvom delu predstavljeni novi tehnički propisi u Republici Srbiji, kao i iskustva iz Evropske unije na primeni direktiva o bezbednosti mašina. Ovaj deo konferencije održan je u okviru projekta EU «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji», a skup je ispred projekta pozdravio George Tsorbatzouglou.

- Zadaci Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na području infrastrukture kvaliteta i imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti – sadašnje stanje i planovi za budućnost, Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR;
- Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju, dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednosti mašina;
- Iskustva Slovenije iz rada notifikovanog tela na području mašinske direktive, Janez Furlan, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednosti mašina.

Drugi deo konferencije bio je posvećen novim aktivnostima ATS-a, značaju obezbeđenja kvaliteta rezultata ispitivanja putem međulaboratorijskih poređenja i PT šema, kao i  dobrovoljnim šemama sertifikacije.

- Kolegijalno ocenjivanje ATS-a, korak ka Evropi, dr Dejan Krnjaić;
- Značaj PT šema, Dušanka Santovac, Azra Redžepović, Katarina Bogojević;
- Dobrovoljne šeme sertifikacije-koncept, Rade Đuričić.
 


Lucija Dujović, mr Vida Živković i Bojan Laštro

dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić, Jelena Popović i prof. dr Slobodan Petrović
Katarina Bogojević i George Tsorbatzouglou

Mirko Đapić, Janez Furlan i Vitomir Fister
Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR


Mirko Đapić

Janez Furlan

dr Dejan Krnjaić

Dušanka Santovac

Rade Đuričić